Automatická balící linka

Slouží k automatické kompletaci a balení plastových či dřevěných dílů, dle vstupní konfigurace. Stroj odebírá konkrétní množství jednotlivých dílů ze 23 zásobníků dle nastavené konfigurace a vhazuje je na páteřní dopravník. Z páteřního dopravníku již vystupuje kompletní kombinace dílů, která je na konci linky pomocí balícího zařízení zatavena do LDPE sáčku a je vhozena do […]